Generalforsamling 2016

Generalforsamlingens dirigent var Emil Refsgaard Larsen.

Inge Lolck aflagde beretning på vegne af formanden, som var forhindret i at deltage pga. sygdom, og kassereren redegjorde for økonomi og medlemsstatus.

Jens Jørgen Hein, Erik Veistrup og Robert Jensen blev genvalgt til bestyrelsen, og Dorte Esper Larsen blev genvalgt som suppleant. Iben From blev valgt som ny suppleant.

Valg af revisor, Deloitte blev genvalgt.

Derefter var der overrækkelse af legatet til kunstneren Maria Rubinke.

Arrangementet sluttede i museets cafe med sandwich og et glas samt udlevering af årets kunst til medlemmerne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Formandens beretning

Referat af generalforsamlingen 2016

Vedtægter for Silkeborg Kunstnerlegat »