Bjørn Poulsen

Født 1959

Tildelt Silkeborg Kunstnerlegat den 12. april 1997. Overrakt og motiveret af Aage Valbak, der blandt andet sagde: Hans figurer er i sig selv enkle. De har et samlende centrum, en »krop« med stor tyngde. Jeg er dog ikke stødt på en Poulsen-figur med en biologisk krop. Men geometriske figurer eller konturer af en menneskeskabt kraftfuld ting, et skibsskrog for eksempel. Til grundformen føjes så elementer, som bidrager til at øge den power, som udgår fra figuren. Det er også tilføjelserne, der set med mine øjne gør figurerne ikke blot dobbelttydige, men mangetydige.

Bjoern Poulsen
Udviklet af attityde.dk